Chia sẻ - HashiCorp Vault Enterprise 1.12.2 Full - Quản lý bí mật và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ HashiCorp Vault Enterprise 1.12.2 Full - Quản lý bí mật và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
HashiCorp Vault Enterprise là một giải pháp quản lý bí mật cung cấp cho các tổ chức một nền tảng tập trung để lưu trữ, quản lý và kiểm soát quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, chứng chỉ và khóa API.

assets

HashiCorp Vault Enterprise cung cấp cho các tổ chức một giải pháp mạnh mẽ để quản lý bí mật của họ. Sự kết hợp giữa quản lý bí mật, mã hóa và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò của nền tảng làm cho nền tảng này trở thành một công cụ có giá trị cho các tổ chức muốn bảo mật thông tin nhạy cảm của họ và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của họ.

Các tính năng của HashiCorp Vault Enterprise​

  • Quản lý bí mật: Khả năng lưu trữ, quản lý và kiểm soát quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, chứng chỉ và khóa API.
  • Mã hóa: Khả năng mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và chuyển tiếp để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
  • Bí mật động: Khả năng tạo bí mật động theo yêu cầu, giảm nguy cơ lộ bí mật được mã hóa cứng.
  • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò: Khả năng xác định và thực thi các kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, bao gồm các chính sách dựa trên người dùng và nhóm, để quản lý quyền truy cập vào các bí mật.
  • Kiểm tra: Khả năng theo dõi và ghi nhật ký tất cả quyền truy cập vào các bí mật, bao gồm thông tin người dùng và ngày/giờ, để đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và bên ngoài.
  • Tích hợp với HashiCorp Stack: Khả năng tích hợp với các sản phẩm HashiCorp khác, bao gồm Nomad và Consul, để cung cấp giải pháp toàn diện cho việc quản lý cơ sở hạ tầng và ứng dụng.
  • API Driven: Thiết kế dựa trên API, giúp dễ dàng tự động hóa và tích hợp với các công cụ và hệ thống khác.
Download HashiCorp Vault Enterprise 1.12.2 Full - Quản lý bí mật và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm:
Nếu có link die báo mình fix lại nhanh nhất!
 


Top