Video KHCN - Hành trình đến lõi trái đất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Lõi trong hay nhân trong của Trái Đất là phần trong cùng nhất của Trái Đất, như được các nghiên cứu địa chấn phát hiện, là một quả cầu chủ yếu ở dạng rắn có bán kính khoảng 1.220 km (758 dặm Anh), chỉ bằng 70% bán kính của Mặt Trăng. Nó được cho là chứa hợp kim sắt-niken, và nhiệt độ của nó tương đương nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời[1

Lõi ngoài của Trái Đất là một lớp vật chất ở dạng lỏng, bao gồm sắtniken cùng một lượng nhỏ lưu huỳnhôxy (khoảng 10%)[1], nằm phía trên lõi trong ở dạng rắn.

 


Top