Tình huống giao thông - Hành động đẹp của các bác tài | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tình huống giao thông Hành động đẹp của các bác tài

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cách hành xử của các Bác tài này quá đẹp, mong những hành động trên được lan tỏa đến các bác tài khác để trật tự giao thông đi vào nề nếp, mọi người vì nhiều người hơn; hiện nay tham gia giao thông thường thấy cảnh "nhường cơm sẻ áo chưa không nhường đường". Chúc Bác tài thượng lộ bình an, cảm ơn chủ thớt đưa tin.
 
Sửa lần cuối:
Gắn thêm bảng Stop Sign và thêm cái camera chụp hình gửi giấy phạt về nhà, không trả giấy phạt thì bị tịch thu xe thu bằng. Không ý thức cũng ý thức.
 
Top