Hàng nghìn sứa biển dạt bờ chưa rõ nguyên nhân | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàng nghìn sứa biển dạt bờ chưa rõ nguyên nhân

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một lượng lớn sứa mặt trăng chết trên bờ biển bang Texas, có thể do gió và hải lưu đẩy vào hoặc do nguyên nhân khác phức tạp hơn.

Continue reading...
 


Top