Hang động dung nham bí ẩn rộng 50 m trên sao Hỏa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hang động dung nham bí ẩn rộng 50 m trên sao Hỏa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hang động dung nham sao Hỏa rộng lớn hơn nhiều so với các hang trên Trái Đất, là địa điểm tiềm năng để xây khu định cư cho con người.

Continue reading...
 


Top