Hàn Quốc từ chối theo chân Mỹ cấm Huawei | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàn Quốc từ chối theo chân Mỹ cấm Huawei

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Quan chức Hàn Quốc khẳng định chính phủ không can thiệp vào quyết định của các công ty tư nhân trong việc lựa chọn thiết bị của đối tác nào.

Continue reading...
 


Top