Hàn Quốc phạt Facebook 6,1 triệu USD | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàn Quốc phạt Facebook 6,1 triệu USD

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ quan quản lý của Hàn Quốc đã ra án phạt 6,1 triệu USD với Facebook và yêu cầu điều tra hình sự đối với Facebook vì chia sẻ thông tin cá nhân người dùng.

Continue reading...
 
Top