Hacker Trung Quốc tấn công qua phần mềm McAfee giả mạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hacker Trung Quốc tấn công qua phần mềm McAfee giả mạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Google cho biết một nhóm hacker, có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc và từng phá chiến dịch tranh cử của Joe Biden, đang phát tán phần mềm McAfee giả.

Continue reading...
 


Top