Haaland kiến tạo, Man City thắng ngược trận ra quân Cúp C1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Haaland kiến tạo, Man City thắng ngược trận ra quân Cúp C1Top