PM Hệ thống - GPU Caps Viewer 1.42.2.0 (Miễn phí) - Xem thông tin chi tiết về VGA | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống GPU Caps Viewer 1.42.2.0 (Miễn phí) - Xem thông tin chi tiết về VGA

quocvietvan

Rìu Chiến Bạc
Nếu bạn thấy GPU-Shark hay GPU-Z vẫn còn quá “sơ sài” về mặt thông tin của chiếc card yêu quý, thì nay GPU Caps Viewer là phiên bản mới nhất, hỗ trợ các dòng sản phẩm mới cùng việc hiển thị nhiều thông số quan trọng.

gpucapsviewer-1.42.0-gpu-panel-geforce-gtx1080.png


Tính năng chính của GPU Caps Viewer
 • Xem nhanh cấu hình đồ họa (card đồ họa/GPU, lượng bộ nhớ video, phiên bản driver card đồ họa).
 • Hiển thị các tính năng OpenGL chính (phiên bản OpenGL, kích thước kết cấu, số đơn vị kết cấu,...).
 • Hiển thị hỗ trợ và mở rộng API OpenCL.
 • Hiển thị các phần mở rộng OpenGL được hỗ trợ bởi card đồ họa hoặc hiển thị tất cả các mở rộng OpenGL hiện tại, bất kể bạn có card đồ họa nào. Với mỗi phần mở rộng, bạn có thể mở trang web mô tả nó tại OpenGL Extension Registry hoặc OpenGL Extensions của NVIDIA. Rất tiện dụng cho các nhà phát triển đồ họa!
 • Hiển thị mức hỗ trợ NVIDIA CUDA.
 • Hiển thị cấu hình hệ thống: loại và tốc độ CPU, dung lượng hệ thống bộ nhớ, hệ điều hành, phiên bản PhysX.
 • Hiển thị nhiệt độ GPU core.
 • GPU Burner hoặc Stability Test: cho phép làm nóng GPU để kiểm tra sự ổn định của card đồ họa.
 • Danh sách liên kết liên quan đến card đồ họa: trình điều khiển (driver) card đồ họa, đánh giá card đồ họa của bạn. Các liên kết này thường xuyên được cập nhật.
 • Báo cáo đầy đủ trong định dạng văn bản và XML. Loại báo cáo này rất hữu ích cho các nhà phát triển, những người cần phác thảo hệ thống đồ họa của khách hàng (nhằm mục đích hỗ trợ).
 • Xác nhận card đồ họa: dữ liệu card đồ họa được gửi tới máy chủ oZone3D.Net và bạn sẽ nhận được một liên kết xác nhận. Bạn có thể sử dụng xác nhận đó trong các điểm chuẩn hoặc để giúp các nhà phát triển đồ họa giải quyết những vấn đề cụ thể.
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP/Vista/7/8/10

Changelog

Version 1.42.2.0 - 2019.04.25
+ added support of NVIDIA GeForce GTX 1650.
! decreased the mesh density in the GeeXLab tessellation v2
demo (Vulkan and OpenGL).
* fixed a minor lighthing bug in the old OpenGL 3 torus demo.
* fixed a crash in bench_result.csv for some demos GL 3 and CL demos.
! updated: GPU Shark 0.13.1.0
! updated: ZoomGPU 1.23.1 (GPU monitoring library).

Trang chủ:
Tải về:
 
Top