Google phát hành phiên bản mới của Gmail.com , tối ưu tìm kiếm

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn ngày 26 tháng 11, Google đã phát hành phiên bản mới của dịch vụ Gmail.com , một trong những cải tiến được người dùng Gmail yêu cầu nhiều nhất là nâng cao hơn nữa chức năng tìm kiếm. Google cho biết trong một thông báo ngắn vào ngày hôm nay rằng "Kết quả tìm kiếm tốt hơn dựa trên các tìm kiếm gần đây của bạn trong Gmail". Thông báo chỉ đề cập đến Gmail.com trên web, không đề cập đến ứng dụng Gmail dành cho điện thoại di động.


gmail-new-2022.jpg


Google đã tối ưu hóa chức năng tìm kiếm của Gmail vào tháng 7 năm nay, chức năng này có thể cung cấp các đề xuất truy vấn được cá nhân hóa dựa trên “tần suất bạn tương tác với đồng nghiệp qua Gmail” và các “trao đổi lịch sử” khác.

Gmail-news-update-2022.webp

Một cải tiến khác vào thời điểm đó là Google triển khai các mô hình học máy mới cung cấp "đề xuất liên hệ theo ngữ cảnh và phù hợp hơn và đối sánh ý định cho tên và địa chỉ email". Ví dụ:Gmail sắp xếp lại các đề xuất để khớp với các liên hệ được sắp xếp theo tên hoặc địa chỉ email thay vì họ.Gmail-news-update-2022-a.webp

gmail-new-2022-c.jpg

 
Trả lời

FORGET

Búa Gỗ Đôi
Vn-Z.vn ngày 26 tháng 11, Google đã phát hành phiên bản mới của dịch vụ Gmail.com , một trong những cải tiến được người dùng Gmail yêu cầu nhiều nhất là nâng cao hơn nữa chức năng tìm kiếm. Google cho biết trong một thông báo ngắn vào ngày hôm nay rằng "Kết quả tìm kiếm tốt hơn dựa trên các tìm kiếm gần đây của bạn trong Gmail". Thông báo chỉ đề cập đến Gmail.com trên web, không đề cập đến ứng dụng Gmail dành cho điện thoại di động.


gmail-new-2022.jpg


Google đã tối ưu hóa chức năng tìm kiếm của Gmail vào tháng 7 năm nay, chức năng này có thể cung cấp các đề xuất truy vấn được cá nhân hóa dựa trên “tần suất bạn tương tác với đồng nghiệp qua Gmail” và các “trao đổi lịch sử” khác.

Gmail-news-update-2022.webp

Một cải tiến khác vào thời điểm đó là Google triển khai các mô hình học máy mới cung cấp "đề xuất liên hệ theo ngữ cảnh và phù hợp hơn và đối sánh ý định cho tên và địa chỉ email". Ví dụ:Gmail sắp xếp lại các đề xuất để khớp với các liên hệ được sắp xếp theo tên hoặc địa chỉ email thay vì họ.Gmail-news-update-2022-a.webp

gmail-new-2022-c.jpg

Ảnh và bài viết sao không ăn nhập gì hết vậy?