Chia sẻ - Google Drive Team - Không gian lưu trữ không giới hạn. - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Google Drive Team - Không gian lưu trữ không giới hạn.

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
Có một vài bạn mình quên set quyền Manager thì có 2 lựa chọn sau:
1. Out Team Drive cũ, ib mình nhận team drive mới.
2. Nếu chỉ sử dụng cá nhân, lưu trữ cá nhân, không có share này nọ thì cứ giữ nguyên.
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp. Cảm ơn.
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
Các bạn nào comment mà không ib thì mình xem như các bạn giúp topic lên top thôi nhá.
 

sweetlove93

Gà con
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

gari3l13

Búa Gỗ
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

phungthihalinh

Rìu Vàng
Có một vài bạn mình quên set quyền Manager thì có 2 lựa chọn sau:
1. Out Team Drive cũ, ib mình nhận team drive mới.
2. Nếu chỉ sử dụng cá nhân, lưu trữ cá nhân, không có share này nọ thì cứ giữ nguyên.
Các bạn nào comment mà không ib thì mình xem như các bạn giúp topic lên top thôi nhá.
m có thêm 1 email nữa của m nhưng ko quản lí đc nhỉ, có cách nào sao lưu drive cũ sang ko b
 

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
m có thêm 1 email nữa của m nhưng ko quản lí đc nhỉ, có cách nào sao lưu drive cũ sang ko b
bạn cứ set quyền quản lý lên, bạn lấy mail đầu mà set quyền. Còn cách lưu trữ thì bạn bấm tạo thêm 1 bản sao ở drive gốc, có bản sao rồi, thì kéo vào " Bộ nhớ dùng chung " .
Lưu ý: Kéo vô Team Drive thì được thì kéo ra không được đâu ( phải dùng tool ), nên xài 2 bản, 1 bản lưu dự phòng, 1 bản lưu chính.
 

claudd

Gà con
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

vandongvt

Gà con
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

Quov Tsin

Dreamer
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

NHVIP

Rìu Sắt
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

Dark19

Gà con
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

gamegb1

Búa Gỗ
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
vậy chỉnh sửa quyền thành "Người quản lí nội dung" thì mới có thể xóa file đã up. Và hạn chế là có thể xóa file của người khác.
đọc lại mới hiểu rõ. Ý em là mỗi người 1 cái drive team, chứ không phải xài chung, khi tạo drive team thì sẽ set manager cho mem luôn á anh.
 

chau2018

Gà con
Xác nhận tôi đã đọc kỹ các thông tin trên, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Tôi đã inbox và nhờ bạn nâng cấp giúp.
Cảm ơn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top