Gmail hỗ trợ người dùng gửi đính kèm cả email trong khi gửi thư điện tử bằng Gmail

Administrator
Google đang tiến hành nâng cấp hệ thống Gmail bổ sung tính năng cho phép người dùng gửi email dưới dạng tệp đính kèm mà không phải chuyển tiếp hoặc tải về trước. Tính năng này được Google gọi là đính kèm email vào các email khác trong Gmail.


Người dùng Gmail bây giờ có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích , các email được đính kém sẽ xuất hiện dưới dạng tệp .eml. Người nhận có thể mở các tệp đính kèm này trong các cửa sổ mới.Bằng việc Gmail hỗ trợ đính kèm email trong gmail giúp người dùng ko cần phải sử dụng chuyển tiếp nhiều thư cùng một nội dung. Từ đó người dùng dễ dàng hơn trong việc biên tập nội dung

Đinh Quang Vinh tham khảo nguồn
 
Trả lời

jimmybui

Búa Gỗ Đôi
Tuyệt thật. Tuy có vẻ cải tiến nhỏ, nhưng sẽ tăng hiệu suất làm việc của mọi người rất nhiều.