PM Việt hóa & Portable - Glary Disk SpeedUp v.5.0.1.71 Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable Glary Disk SpeedUp v.5.0.1.71 Portable

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
1_181124105215_1.png


Glary Disk SpeedUp –là một công cụ Windows toàn diện được thiết kế để chống phân mảnh ổ đĩa cục bộ và tối ưu hóa dung lượng. Nó tích hợp một số tính năng mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng nâng cao, tất cả được gói gọn trong một GUI sạch sẽ và hấp dẫn.

Features
• Fast and efficient.
• User-Friendly interface and interactive drive map.
• Defrag automatically and intelligently.
• Run as you scheduled.
• Customized presets.

What’s New

Release Notes:
  • Optimized Disk Defrag: optimized the setting process to improve user experience.
  • Optimized Disk Defrag: fixed the issue that the U-disk is not displayed.
  • Minor GUI improvements
  • Minor bug fixes

Title Release: Glary.Disk.SpeedUp.v.5.0.1.71
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows

Download :

 
Top