Giúp về amazon kindle.^^ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giúp về amazon kindle.^^

Các cao nhân giúp em với, trước kia vẫn nạp sách file prc vs pdf vào kindle đọc dc, mà năm vừa rồi không biết nó đổi sao h không nạp sách từ máy vô dc nữa. Có ae nào biết cách giúp em với
 

XuxiLady

Rìu Bạc
Các cao nhân giúp em với, trước kia vẫn nạp sách file prc vs pdf vào kindle đọc dc, mà năm vừa rồi không biết nó đổi sao h không nạp sách từ máy vô dc nữa. Có ae nào biết cách giúp em với
Bạn thử nạp epub và mobi xem. Mình dùng app Kindle trên Android khoảng nửa năm trở lại đây cũng không nạp được prc nữa. Mà định dạng prc giờ hình như ít sử dụng cho ebook hay sao í, search toàn ra mobi với epub -.-.
 
Bạn thử nạp epub và mobi xem. Mình dùng app Kindle trên Android khoảng nửa năm trở lại đây cũng không nạp được prc nữa. Mà định dạng prc giờ hình như ít sử dụng cho ebook hay sao í, search toàn ra mobi với epub -.-.
mình là ko tìm dc cách cho nó nhận file ấy, chứ prc vs epub cũng gần như nhau mà
 

XuxiLady

Rìu Bạc
mình là ko tìm dc cách cho nó nhận file ấy, chứ prc vs epub cũng gần như nhau mà
Mình vừa check lại thì file prc giờ không được support nữa bạn nhé. Bạn có thể check thông tin ở website của Amazon luôn.

Mã:
https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G200634390

1652432706450.png
 
Top