Giới khoa học Trung Quốc cung cấp thêm bằng chứng con người tiến hóa từ cá

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 30 tháng 09 năm 2022, Tiến hóa của con người luôn có các cuộc tranh luận , có người coi các loài vượn lớn là các họ hàng gần nhất của loài người dựa trên các nét tương đồng về hình thái và giải phẫu.

Theo cuốn sách Nguồn gốc các loài của Charles Darwin thì về sự tiến hóa của những loài mới từ loài trước đó , thông qua chọn lọc tự nhiên, hay việc gìn giữ các chủng ưu thế thông qua cuộc đấu tranh sinh tồn. Các cuộc tranh luận của nhiều sự tiến hóa của con người từ loài khỉ bằng cách minh họa nhiều điểm tương đồng và khác biệt giữa con người và loài khỉ.

Các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ. và chứng minh bằng chứng khảo cổ học, họ thống nhất loài người có thể tiến hóa từ vượn cổ theo 3 giai đoạn bao từ Homo sapiens, Homo erectus và Homo sapiens.

Phải mất gần 500 triệu năm để tiến hóa từ cá thành người. Quá trình lâu dài này đã trải qua những giai đoạn , tiến hóa sớm nhất từ các loài không hàm thành cá có hàm và cá ăn thịt, sau đó đổ bộ lên đất liền trở thành động vật lưỡng cư và động vật có vú, cuối cùng tiến hóa thành người chẳng hạn như con người ..

Liệu con người chúng ta ngay từ khi xuất hiện đã là "con người" .

Một nghiên cứu mới từ nhóm nghiên cứu khoa học do Zhu Min, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, đã tiết lộ thông tin quan trọng về nguồn gốc và sự tiến hóa ban đầu của động vật có xương sống có hàm sau nhiều năm điều tra và nghiên cứu thực địa. Nghiên cứu này đồng thời đã đạt được những bước đột phá quan trọng trong nghiên cứu tiến hóa "từ cá thành người".

150621kptienhoaava-27930.webp

Theo CCTV , các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy hóa thạch răng giống hàm lâu đời nhất thế giới và cá Xiushan có hàm giống lâu đời nhất trong số các mẫu hóa thạch mới được phát hiện tại Kho hóa thạch chôn cất đặc biệt Trùng Khánh và Kho hóa thạch Quý Châu Shiqian. Các lô hóa thạch cá cổ đại cho thấy sự gia tăng của động vật có xương sống có hàm.

Bao gồm cả con người, 99,8% động vật có xương sống còn tồn tại trên trái đất có hàm, được gọi chung là động vật có xương sống có hàm. Sự xuất hiện và nhô lên của bộ hàm là một trong những bước nhảy quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống từ cá thành người.

ca-thanh-nguoi.png


ca-tien-hoa.jpg

ca-tien-hoa-02.jpg

ca-tien-hoa-03.jpg

ca-tien-hoa-04.jpg

ca-tien-hoa-01.jpg

Zhu Min nói rằng Ngân hàng hóa thạch đặc biệt ở Trùng Khánh là ngân hàng hóa thạch đặc biệt cấp thế giới tương tự như các ngân hàng hóa thạch khác được phát hiện ở Trung Quốc sau Biota Chengjiang và Jehol Biota. Các ngân hàng hóa thạch này cung cấp một lượng lớn bằng chứng quan trọng cho việc nghiên cứu, khám phá các nút quan trọng trong quá trình phát triển của cây sự sống.

Nghiên cứu xác nhận rằng muộn nhất cách đây 440 triệu năm, các nhóm loài có hàm chính đã phát triển mạnh ở miền nam Trung Quốc. Vào cuối kỷ Silur, các loài có hàm đa dạng hơn, lớn hơn đã xuất hiện và bắt đầu lan rộng trên toàn cầu, bắt đầu quá trình cá đổ bộ lên bờ và cuối cùng là tiến hóa thành người.


VN-Z.vn team tổng hợp tham khảo Weibo
 
Trả lời

Hamano Kaito

Moderator
{lay} ! Một phát hiện thật là vĩ đại.............Mà động vật nào cũng có hàm thì phải
Ko hàm lấy gì mà nhai............