Giới hạn tốc độ trên Autobahn là không cần thiết | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giới hạn tốc độ trên Autobahn là không cần thiết

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đức cho rằng tài xế xe điện sẽ không thốc ga hay chạy rất nhanh như xe xăng, nên giới hạn tốc độ là không cần thiết.

Xem tiếp...
 


Top