Desktop & Văn phòng - Gillmeister Batch Text Replacer v2.13.6 Full - Thay thế hàng loạt các đoạn text trong văn bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Gillmeister Batch Text Replacer v2.13.6 Full - Thay thế hàng loạt các đoạn text trong văn bản

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Thay đổi đoạn text trong nhiều thư mục cùng một lúc,thay đổi đoạn text với rất nhiều kiểu file, trong nhiều đoạn text, và các chuỗi con của nó, thay đổi theo từ khóa, theo một khóa text mà bạn lựa chọn. Dành cho người phát triển phần mềm, Web, người quản trị mạng, và còn nhiều nữa. Chương trình có thể thay đổi đoạn text trong các kiểu file: *.txt, *.csv, *.htm, *.xml, *.asp, *.cpp, *.h, *.dpr, *.pas, *.vbs, *.js, ... Và chương trình có thêm chức năng lưu dự phòng khi bạn thay đổi.

test-batch-text-replacer-main-window.png

Batch Text Replacer là trình thay thế văn bản hàng loạt (trước đây là TextMage), bạn có sẵn một công cụ mạnh mẽ để chỉnh sửa nhiều tệp văn bản. Chương trình Batch Text Replacer chứa nhiều tính năng mạnh mẽ để điều chỉnh nội dung của tệp văn bản khi cần. Ví dụ, toàn bộ các phần trong một văn bản có thể được thay thế, chèn hoặc loại bỏ. Hơn nữa, bạn có thể thêm hoặc xóa ngắt dòng, thay đổi mã hóa tệp văn bản bằng trình chuyển đổi văn bản tích hợp và nhiều hơn nữa. Tất cả các chức năng có thể được kết hợp và lưu lại dưới dạng một khuôn mẫu để tái sử dụng.

Chức năng sao lưu tích hợp cho phép bạn đảo ngược các thay đổi nếu cần thiết. Bằng cách sử dụng tìm kiếm tệp tích hợp của chương trình, các tệp có thể được tìm kiếm trước một số từ khóa nhất định, cho phép bạn thu hẹp các tệp văn bản cần chỉnh sửa trong một cài đặt trước (thêm vào bộ lọc có thể sử dụng riêng).

Các tính năng của Batch Text Replacer
 • trình bày rõ ràng và thay thế văn bản trong nhiều tệp cùng một lúc
 • cũng xử lý hàng loạt các tệp văn bản rất lớn (lên đến kích thước 40 MB và hai triệu dòng)
 • lưu các cài đặt được thực hiện dưới dạng hồ sơ để sử dụng lại
 • chỉnh sửa các phần cụ thể của tệp văn bản (ví dụ: thay thế, di chuyển hoặc hoán đổi các phần trong văn bản)
 • thực hiện các thao tác dòng chỉnh sửa các dòng trong một văn bản hoặc trong các tệp văn bản, ví dụ: số, thụt lề, thay thế, chèn, hoán đổi, di chuyển hoặc xóa các dòng
 • chức năng nhóm và áp dụng bộ lọc hoặc các hàm bậc cao hơn cho chúng
 • tìm kiếm nhiều tệp cho các lần xuất hiện của một thuật ngữ cụ thể và tiếp tục xử lý hoặc xuất danh sách kết quả hoặc sao chép nó vào bảng tạm
 • tìm kiếm và thay thế nhiều cụm từ văn bản cùng một lúc bằng tệp CSV
 • thay đổi mã hóa tệp văn bản (ví dụ: chuyển đổi UTF-8 sang ANSI)
 • thực hiện văn bản chỉnh sửa bằng các biểu thức và biến thông thường
 • sử dụng chế độ hàng loạt tích hợp để thực hiện các thao tác văn bản qua tệp tập lệnh
 • xem trước tác động của từng hành động
 • hoàn tác các thay đổi được thực hiện bằng sao lưu zip tích hợp
 • áp dụng các bộ lọc mở rộng để giới hạn các tệp được xử lý (ví dụ: dựa trên kích thước tệp hoặc mã hóa)
Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới nhất Gillmeister Batch Text Replacer v2.13.6 ngày 17/4/2021!
 


Bài Viết Mới

Top