Giveaway - Giấy phép VovSoft Text Edit Plus 13.3 bản quyền trọn đời | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Giấy phép VovSoft Text Edit Plus 13.3 bản quyền trọn đời

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
text-edit-plus0f6ccf66a8a6435b.png


VovSoft Text Edit Plus là ứng dụng được thiết kế thay thế cho Notepad, bằng cách cung cấp một bộ tính năng rộng hơn. Text Edit Plus là một công cụ gọn nhẹ cho phép người dùng dễ dàng tạo tài liệu văn bản mới hoặc sửa đổi các tài liệu hiện có. Ứng dụng này được thiết kế thay thế cho Notepad, bằng cách cung cấp một bộ tính năng rộng hơn.

Phần mềm này là một trình soạn thảo có mục đích chung và hữu ích cho những ai thường xuyên làm việc với các tài liệu văn bản. Mô-đun phân tích của nó có thể có giá trị khi cần thống kê nhanh về tài liệu văn bản. Khả năng tính toán tần số từ có thể khiến nó trở thành một công cụ giáo dục rất tốt vì nó cho phép giáo viên dễ dàng phát hiện và định lượng sự lặp lại.

Text Edit Plus có giao diện rõ ràng và đơn giản mà người mới sử dụng sẽ thấy rất dễ nắm bắt. Ứng dụng có thể tải nhiều tệp văn bản tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn như TXT, CSV và HTML. Rất nhiều chức năng chỉnh sửa nhanh có thể tỏ ra vô giá khi cần những tinh chỉnh nhỏ.

Liên kết tải xuống:
Hỗ trợ Windows 7, 8/8.1, 10 và 11 (32-bit và 64-bit)

Chương trình kéo dài trong 7 ngày (từ 2/10- 9/10/2023)
 

thietkewebchuyen

Rìu Sắt Đôi
Xài emeditor cũng ổn áp lắm
 


Top