Giang Tô điều tra toàn diện hành vi "khai thác" tiền ảo vì tiêu tốn quá nhiều tài nguyên

VNZ-NEWS
Theo Cục Quản lý Truyền thông tỉnh Giang Tô, cơ quan này đã tiến hành theo dõi và thấy lưu lượng của các nhóm khai thác ở tỉnh này cho các hành động tiền ảo đạt 136,77Mbps, tổng số địa chỉ IP Internet tham gia "khai thác" là 4502, tiêu thụ hơn 10PH. / s và 260.000 kWh / ngày.

dao-tien-cao.jpg

Cơ quan này cho biết mảng khai thác như Ethereum và Bitcoinc có nhiều hoạt động "khai thác" tiền ảo hơn. Trong đó các thành phố có nhiều hoạt động "khai thác" nhất là Tô Châu, Từ Châu và Nam Kinh. Số lượng địa chỉ IP chiếm khoảng 21% người dân thuộc các cơ quan đảng và chính quyền, trường đại học, doanh nghiệp đã bị xâm hại và sử dụng để thực hiện các hành vi “khai thác” tiền ảo.

Trong bước tiếp theo, Cục Quản lý Truyền thông tỉnh Giang Tô sẽ tiếp tục thực hiện phân tích tình hình "khai thác" tiền ảo, đồng thời hợp tác hơn nữa với các bộ phận liên quan để xây dựng hệ thống xử lý "đa chiều, đa cấp", xử lý truy xuất nguồn gốc và trấn áp các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp các trang web ứng dụng và thiết bị di động có liên quan theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các ban ngành khác tại Trung Quốc đã ban hành "Thông báo về đổi mới hoạt động khai thác tiền ảo" "Thông báo chỉ ra rằng để ngăn chặn và xử lý có hiệu quả những nguy cơ tiềm ẩn của tốc độ phát triển mù quáng và mất trật tự của tiền ảo cũng như các hoạt động "khai thác", chúng tôi sẽ thúc đẩy hơn nữa hành động bảo tồn năng lượng. Giảm lượng khí thải, giúp đạt được các mục tiêu đỉnh carbon và trung tính carbon như đã định và đặc biệt là thúc đẩy các hành động có liên quan.

Thông báo yêu cầu rà soát toàn diện các dự án “khai thác” tiền ảo, cấm đầu tư và xây dựng các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ ngừng các dự án một cách có trật tự, v.v.[/center]
 
  • Like
haivu Reactions: haivu
Trả lời