Giải cứu cá mập bị dây nhựa cứa cổ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giải cứu cá mập bị dây nhựa cứa cổ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Con cá mập porbeagle cái với phần thịt cổ lộ ra do mảnh nhựa thít chặt từ khi còn nhỏ được cá nhà nghiên cứu phát hiện và giải cứu kịp thời.

Continue reading...
 


Top