Giá xăng A95 lên gần 33.000 đồng/lít

VNZ-NEWS
Theo Liên bộ Tài chính - Công Thương , chiều nay đơn vị này đã thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành quyết định tiếp tục tăng giá các mặt hàng năng lượng như xăng dầu.


Xăng E5 sẽ tăng thêm 190 đồng/lít, tức là giá xăng E5 sẽ được bán với giá 31.300 đồng/lít; xăng A95 tăng thêm 500 đồng , giá bán sẽ gần 33.000 đồng/l là 32.870 đồng/lít,


Các mặt hàng năng lượng hóa thạch như dầu cũng tăng giá. Trong đó dầu diesel tăng 990 đồng lên 30.010 đồng/lít; dầu hoả tăng 950 đồng lên 28.780 đồng/lít; dầu mazut tăng 380 đồng/kg lên 20.730 đồng/kg.
 
Trả lời