Giá iPhone 12 'xách tay' mỗi ngày giảm 200.000 đồng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giá iPhone 12 'xách tay' mỗi ngày giảm 200.000 đồng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Kể từ hai tuần gần đây, bộ bốn iPhone 12 trên thị trường xách tay mỗi ngày giảm khoảng 200 nghìn đồng, nhưng giá hiện tại vẫn cao hơn hàng chính hãng.

Continue reading...
 
Top