Hỏi/ Thắc mắc - Ghost Windows 7 lên ổ SSD? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Ghost Windows 7 lên ổ SSD?

minhhien

Gà con
các anh chị cho em hỏi : em có lắp thêm ổ ssd cho máy bàn để chạy win còn ổ HDD em dùng lưu dữ liệu , em ghost win lên ổ ssd bình thường không bị lỗi gì nhưng khi khởi động máy tính chạy trên ổ ssd thì máy báo boot fail không khởi động được , file ghost win này em có ghost lên ổ HDD thì máy vẫn khởi động bình thường trên ổ HDD , em có tháo ổ HDD ra khỏi máy thì ổ SSD cũng không khởi động được.Anh chị nào biết cách khắc phục hướng dẫn dùm em
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
các anh chị cho em hỏi : em có lắp thêm ổ ssd cho máy bàn để chạy win còn ổ HDD em dùng lưu dữ liệu , em ghost win lên ổ ssd bình thường không bị lỗi gì nhưng khi khởi động máy tính chạy trên ổ ssd thì máy báo boot fail không khởi động được , file ghost win này em có ghost lên ổ HDD thì máy vẫn khởi động bình thường trên ổ HDD , em có tháo ổ HDD ra khỏi máy thì ổ SSD cũng không khởi động được.Anh chị nào biết cách khắc phục hướng dẫn dùm em
Vào bios chỉnh cái SSD lên đầu tiên set boot , vì bios nó hdd là ổ boot
 

khangann

Gà con
Bạn chỉnh bios ở chế độ Legace sau đó mới ghost bản win 7
 

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Tôi thì không rành về SSD, nhưng nếu có cái máy đó tôi sẽ dùng usb boot cứu hộ gắn vào máy rồi boot, từ đó vào WinPE check xem từ This PC, Disk management, MiniTool và Bootice xem cái ổ đó nó hiện ra như thế nào? Bạn chịu khó nhờ ai đó làm giúp một cái usb cứu hộ, có nó rồi thì vào WinPE gửi hình lên đây, tôi tin là có nhiều giải đáp cho bạn đó.
 

minhhien

Gà con
Tôi thì không rành về SSD, nhưng nếu có cái máy đó tôi sẽ dùng usb boot cứu hộ gắn vào máy rồi boot, từ đó vào WinPE check xem từ This PC, Disk management, MiniTool và Bootice xem cái ổ đó nó hiện ra như thế nào? Bạn chịu khó nhờ ai đó làm giúp một cái usb cứu hộ, có nó rồi thì vào WinPE gửi hình lên đây, tôi tin là có nhiều giải đáp cho bạn đó.
Em ghost win lên ổ ssd là từ usb boot , để em kiểm tra lại
 

naroto

Chỉ cần nhấn like khi muốn cảm ơn!
Thành viên BQT
boot từ ổ HDD được anh
Nếu còn Boot từ HDD được thì bạn làm 1 cái usb mini win 10, rồi dùng migrate của mini partition chuyển phân vùng C trên ổ HDD sang SSD. Mọi việc phần mềm sẽ tự làm, tốc độ nhanh chậm còn tuỳ vào ổ C HDD của bạn có bao nhiêu dữ liệu, nên cleanup bớt trước khi bạn Migrate sang SSD.
 


Top