[Get] Hỗ Trợ Tải Item Trên Envato Elements | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Get] Hỗ Trợ Tải Item Trên Envato Elements

manhluong

Gà con
Chào các bác,

Em hỗ trợ get item trên Envato Elements. Bác nào cần tài item nào thì để lại link nhé. Các bác nhớ để link trong thẻ code. Em sẽ up file nhanh nhất có thể cho các bác.

Cảm ơn các bác đã đọc bài.
 

Nina2018

Gà con
Nhờ bạn get giúp mình, tks bạn
Mã:
https://elements.envato.com/comic-bubbles-essential-graphics-L93YQ2N
https://elements.envato.com/comic-text-fx-3-FAF2Q87
 
Sửa lần cuối:

Swings Onlyone

Rìu Sắt
{byebye} xin slot xin slot

Mã:
https://elements.envato.com/ho-chi-minh-saigon-skyline-vietnam-HUDXMJQ
https://elements.envato.com/city-park-4SNPJK
 

manhluong

Gà con
{byebye} xin slot xin slot

Mã:
https://elements.envato.com/ho-chi-minh-saigon-skyline-vietnaaHUDXMJQ
https://elements.envato.com/city-park-4SNPJK
Của bác đây.
Mã:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EbfjhbybtClPoTD5g9q0jJgBsk4Wyx6SGMPReehY_fJiLA?e=SHO0gv
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/ERgMbEIVaWFIkS_jaMIjHxoBePRZDA3wZ7ie5Czql3YvMA?e=GY7aTc
 
Top