Thiết kế & Đồ họa - Geographic Calculator 2019 Build 125 (x64) Full - Ứng dụng trắc địa trong khảo sát, địa chấn và thăm dò năng lượng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thiết kế & Đồ họa Geographic Calculator 2019 Build 125 (x64) Full - Ứng dụng trắc địa trong khảo sát, địa chấn và thăm dò năng lượng

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Geographic Calculator là phần mềm mạnh mẽ để khảo sát, địa chấn và thăm dò năng lượng. Khảo sát đất đai của Dominion Canada. Geographic Calculator cung cấp một nền tảng duy nhất để chuyển đổi phối hợp chính xác cao cho bất kỳ loại dữ liệu không gian địa lý nào.

test.jpg

Các tính năng chính của Geographic Calculator
  • Hỗ trợ cho máy Windows 10 và cải tiến quy trình cài đặt
  • Thư viện đối tượng tọa độ dựa trên XML
  • Quản lý dự án để xử lý dữ liệu, công việc và quản lý quy trình công việc
  • Trang Bắt đầu cung cấp phần giới thiệu thân thiện với người dùng về các tính năng và chức năng chính
  • Công cụ quản trị để tùy chỉnh nguồn dữ liệu và hạn chế quyền truy cập chỉnh sửa
  • Hỗ trợ Geoid hoặc dọc Datum chưa từng có, bao gồm hỗ trợ VDatum
  • Hỗ trợ định dạng địa chấn mạnh mẽ
  • Các công cụ dịch mã tham chiếu, định hướng lại và tệp vector của Raster
  • Khả năng tùy chỉnh và gửi tất cả hoặc một phần nguồn dữ liệu GeoCalc của bạn tới Global Mapper
  • Tiện ích mở rộng Esri và hỗ trợ CAD mạnh mẽ
Download Geographic Calculator 2019 Build 125 (x64) Full - Ứng dụng trắc địa trong khảo sát, địa chấn và thăm dò năng lượng

Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top