Gấu trúc trẻ đánh bại đối thủ để giành bạn tình - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Gấu trúc trẻ đánh bại đối thủ để giành bạn tình

NEXTVNZ

NEXTVNZ
Sau nhiều tuần chờ đợi và cạnh tranh, gấu trúc trẻ giành được quyền ghép đôi với bạn tình, nhiều khả năng là con cái duy nhất trong vùng.

Continue reading...
 
Top