Garmin ra mắt đồng hồ thông minh Venu Sq | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Garmin ra mắt đồng hồ thông minh Venu Sq

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai phiên bản Venu Sq và Venu Sq Music tích hợp nhiều công nghệ theo dõi sức khỏe vừa được Garmin ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 22/10.

Continue reading...
 


Top