Gần 300 thí sinh tranh tài tại Hackathon online 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Gần 300 thí sinh tranh tài tại Hackathon online 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các thí sinh tham gia cuộc thi AI Hackathon online "RESET 1010" vừa trải qua 3 ngày lập đội, chọn ý tưởng, lập trình và chuẩn bị thuyết trình.

Continue reading...
 
Top