Games Android - Game Zombie Raid: Survival đang miễn phí bản Full trên Play Store - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Games Android Game Zombie Raid: Survival đang miễn phí bản Full trên Play Store

Cloud

Administrator
Zombie Raid có 2 phiên bản được phát hành cùng lúc trên Play Store bao gồm bản miễn phí và bản trả phí, ở phiên bản trả phí sẽ bao gồm đầy đủ tính năng quan trọng nữa là không có quảng cáo làm phiền.


Hiện tại bản trả phí đầy đủ tính năng và không có quảng cáo các bạn có thể tải tại đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qplaze.zombieraid&rdid=com.qplaze.zombieraid&hl=en

Nếu bản ở trên đã hết thời gian miễn phí bạn có thể tại bản miễn phí mặc định thiếu một số tính năng và có quảng cáo tại đây: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qplaze.zombieraidfree&hl=en

Hãy trải nghiệm game và chia sẻ bên dưới nhé.
 
Top