Galaxy Z Flip 3 có màn hình 120 Hz | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Galaxy Z Flip 3 có màn hình 120 Hz

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Smartphone gập Galaxy Z Flip thế hệ tiếp theo sẽ được Samsung trang bị màn hình tần số quét cao, viền mỏng và giá thấp hơn Galaxy Z Flip 5G.

Continue reading...
 
Top