Chia sẻ - G.A 30 acc Microsoft 365 A1 cho mọi người nhận dịp 30/4 - 1/5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ G.A 30 acc Microsoft 365 A1 cho mọi người nhận dịp 30/4 - 1/5

truongankg1996

Búa Đá
Nhận dịp lễ lớn 30/4 - 1/5 mình có 1 ít tài khoản muốn tặng cho các bạn
Các bạn vui lòng điển theo Form này nha mình sẻ random và tặng các bạn

microsoft-365.png


Lưu ý:
- Các bạn chỉ được nhập form 1 lần nếu phát hiện các bạn nhập nhiêu lần mình sẻ huỷ kết quả
- Tài khoản được tạo trước 30 ngày kể từ lúc đăng topic.
- Búa gỗ trở lên.

Các bạn nhập form xong comment phía dưới với nội dung "Đã tham gia nha"
Do còn công việc mình sẻ trao giải từ từ các bạn đừng hối. Mình sể ib trao giải từng bạn 1. Khi được giải có thể qua lễ mình mới trao được do bận đi du lịch các bạn đừng hối mình nha
Chúc các bạn mai mắn và dịp lễ nhiều sức khoẻ ak!!

P/S: Mình quên sẽ kết thúc vào ngày 29/4 19h00 nha!
 
Sửa lần cuối:

nguyen25

Gà con
Nhận dịp lễ lớn 30/4 - 1/5 mình có 1 ít tài khoản muốn tặng cho các bạn
Các bạn vui lòng điển theo Form này nha mình sẻ random và tặng các bạn

microsoft-365.png


Lưu ý:
- Các bạn chỉ được nhập form 1 lần nếu phát hiện các bạn nhập nhiêu lần mình sẻ huỷ kết quả
- Tài khoản được tạo trước 30 ngày kể từ lúc đăng topic.
- Búa gỗ trở lên.

Các bạn nhập form xong comment phía dưới với nội dung "Đã tham gia nha"
Do còn công việc mình sẻ trao giải từ từ các bạn đừng hối. Mình sể ib trao giải từng bạn 1. Khi được giải có thể qua lễ mình mới trao được do bận đi du lịch các bạn đừng hối mình nha
Chúc các bạn mai mắn và dịp lễ nhiều sức khoẻ ak!!
Đã tham gia nha
 

nobita1985

Gà con
Nhận dịp lễ lớn 30/4 - 1/5 mình có 1 ít tài khoản muốn tặng cho các bạn
Các bạn vui lòng điển theo Form này nha mình sẻ random và tặng các bạn

microsoft-365.png


Lưu ý:
- Các bạn chỉ được nhập form 1 lần nếu phát hiện các bạn nhập nhiêu lần mình sẻ huỷ kết quả
- Tài khoản được tạo trước 30 ngày kể từ lúc đăng topic.
- Búa gỗ trở lên.

Các bạn nhập form xong comment phía dưới với nội dung "Đã tham gia nha"
Do còn công việc mình sẻ trao giải từ từ các bạn đừng hối. Mình sể ib trao giải từng bạn 1. Khi được giải có thể qua lễ mình mới trao được do bận đi du lịch các bạn đừng hối mình nha
Chúc các bạn mai mắn và dịp lễ nhiều sức khoẻ ak!!
Cảm ơn bạn
 

Bài Viết Mới

Top