Phần mềm khác - FRSProductMgr v4.0.12 Full - Quản lý kinh doanh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác FRSProductMgr v4.0.12 Full - Quản lý kinh doanh

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
FRSProductMgr là phần mềm quản lý kinh doanh như quản lý kho, theo dõi doanh số của khách hàng, quản lý các sản phẩm trên website. FRSProductMgr được sử dụng để theo dõi hầu hết mọi cách thức dữ liệu, cho dù cho mục đích thương mại hay riêng tư. Khả năng duy trì dữ liệu là một cái gì đó một ứng dụng phần mềm như một bảng tính hoặc một cơ sở dữ liệu có thể làm.

test-app.jpg

FRSProductMgr có khả năng cung cấp một màn hình rất linh hoạt của dữ liệu đó và để tạo các trang web từ dữ liệu đó. Vì vậy, nếu bạn đã quen với việc sử dụng một trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính phổ biến của bộ ứng dụng văn phòng, bạn sẽ ngạc nhiên về cách bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh FRSProductMgr.

FRSProductMgr rất dễ sử dụng. Thiết lập cửa hàng chỉ yêu cầu tên cửa hàng và sau đó bạn có thể bắt đầu thêm kho sản phẩm của mình. Đó là nó! Sau đó, bạn có thể tham gia nhiều hơn bằng cách mài giũa dữ liệu bạn muốn theo dõi cho sản phẩm của mình, nhập thông tin khách hàng nếu áp dụng, thiết lập báo cáo xem / in và / hoặc tạo báo cáo web để tạo trang cho trang web của bạn.

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
link die rùi bạn ơi

Fix lại link mới, đồng thời cập nhật phiên bản 4.0.9 dành cho bạn ;)
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới FRSProductMgr v4.0.12 ngày 13/7/2021!
 

dangthaihoc

Búa Gỗ Đôi
Bạn ơi, link PM này ko tồn tại, bạn cập nhật thêm phiên bản mới nhé. ^^
 


Top