Desktop & Văn phòng - Foxit Reader V10.1.0 Full + Portable - Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí | Page 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Foxit Reader V10.1.0 Full + Portable - Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 

anhl0v3ga

Búa Gỗ Đôi
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Protection and Login – Encrypt and sign PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Mac
 

bjzzer

Gà con
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Nhật ký thay đổi đầy đủ

Tải xuống Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***
O
 

quoctuan1

Gà con
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

hug0ken

Gà con
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

cam co

Gà con
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cam on ban
 

Hoang Thinh

Búa Gỗ
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

phatminh2019

Búa Gỗ
Phần Mềm Đọc PDF Miễn Phí

Foxit Reader là Trình đọc PDF miễn phí cho Windows PC cho phép bạn trở thành một phần của thế giới được kết nối. Cung cấp khả năng thêm nhận xét cho tài liệu PDF, được thông báo khi có phiên bản tài liệu mới, thảo luận về các chủ đề thú vị ngay trong tài liệu hoặc bảo vệ an toàn cho tài liệu.

Phần mềm được xây dựng dựa trên công cụ kết xuất PDF nhanh nhất và chính xác nhất, độ trung thực cao, cung cấp cho người dùng trải nghiệm in và xem PDF tốt nhất. Nền tảng an toàn của Foxit Reader Portable đảm bảo khả năng chống lại vi-rút độc hại và cung cấp nền tảng xác minh chữ ký số an toàn và đáng tin cậy để trao đổi tài liệu điện tử mà không khiến người dùng gặp rủi ro do tài liệu bị làm giả.

Tính năng chính của Foxit Reader 10 Full

Trình đọc PDF – Đọc và in PDF không thể dễ dàng hơn

 • Phần lớn tài liệu liên quan đến công việc hàng ngày có định dạng PDF. Trải nghiệm sức mạnh thông qua Trình đọc PDF đầy đủ chức năng, sử dụng thanh công cụ kiểu Microsoft Office với giao diện người dùng quen thuộc.
 • Tận dụng các biểu mẫu và quy trình làm việc hiện có với điền biểu mẫu PDF (Acroforms) và XFA (Kiến trúc biểu mẫu XML) tiêu chuẩn. Khả năng tương thích JAWS (Truy cập công việc với lời nói) cho phép người dùng khiếm thị đọc màn hình với đầu ra chuyển văn bản thành giọng nói hoặc bằng chữ nổi.
ConnectedPDF – PDF thế hệ tiếp theo cho thế giới được kết nối!

FoxitReader vượt ra ngoài việc xem PDF, đó là ConnectedPDF Powered. ConnectedPDF là công nghệ hàng đầu dựa trên công nghệ đám mây cho các tệp PDF, bao gồm:
 • ConnectedPDF Security – Cấp và thu hồi quyền truy cập tài liệu;
 • ConnectedPDF Quản lý tài liệu – Theo dõi để xem ai mở tài liệu của bạn, những gì họ làm và thông báo cho độc giả về các cập nhật mới.
 • Cộng tác ConnectedPDF – Nâng cao tinh thần làm việc nhóm với các đánh giá được kết nối hoặc gửi yêu cầu cho người khác để nhận tệp.
PDF Creator – Tạo tài liệu PDF
 • Thế giới được kết nối khi chia sẻ tài liệu ở định dạng PDF. Foxit PDF Reader cho phép bạn tạo tệp PDF từ các định dạng tệp phổ biến mà vẫn tuân thủ tiêu chuẩn tương thích với các sản phẩm PDF khác.
 • Tạo các tệp PDF với các tiện ích bổ sung Word, PowerPoint và Excel tích hợp đầy đủ chức năng.
 • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách chuyển đổi bản cứng thành PDF điện tử – quét và chuyển đổi trong một bước.
Cộng tác và chia sẻ – Chú thích, chia sẻ và cộng tác
 • Khi nhóm làm việc hợp tác và cần chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, Foxit PDF Reader liên kết các thành viên trong nhóm với nhau để tăng tính tương tác linh hoạt và kết quả.
 • Tích hợp với các dịch vụ lưu trữ hàng đầu – Google Drive, Dropbox, Box, Alfresco và SharePoint, mọi thành viên trong nhóm được chia sẻ và kết nối, cung cấp ý kiến cho các tài liệu với một lượng lớn các công cụ chú thích.
Bảo vệ và Đăng nhập – Mã hóa và ký PDF
 • Trình đọc PDF Foxit Reader hỗ trợ nhiều tùy chọn bảo mật cho tài liệu quan trọng. Ký tài liệu bằng chữ viết tay của riêng bạn hoặc sử dụng eSignature.
 • ConnectedPDF Powered – bảo vệ tài liệu, mở rộng kiểm soát sử dụng Dịch vụ quản lý quyền của Microsoft sang tài liệu PDF.
Tùy chỉnh và triển khai – Kiểm soát việc triển khai trên toàn doanh nghiệp
 • Dễ dàng triển khai Foxit PDFReader cho tất cả các máy tính để bàn trong tổ chức hay doanh nghiệp. Hỗ trợ Chính sách nhóm để chuẩn hóa các cài đặt menu và cấu hình.
 • Cung cấp một danh mục SCUP để nhập và triển khai các bản cập nhật thông qua Microsoft Windows Update Services (SCCM). Tùy chỉnh triển khai hàng loạt thông qua hỗ trợ cấu hình XML.

Full Change Log

Download Foxit Reader v10.1.0.37527 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thank Thớt nhiều
 
Top