Thảo Luận Game - Flashpoint - Một dự án bảo tồn nền văn hoá Flash và hơn thế nữa... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo Luận Game Flashpoint - Một dự án bảo tồn nền văn hoá Flash và hơn thế nữa...

Mizuki

Búa Gỗ Đôi
chắc việc flash sắp bị khai tử là điều mà bây giờ ai cũng biết (và lo sợ), flash có thể nói là hẳn một nền văn hoá phồn thịnh một thời của thế giới web...
để lưu giữ những kỷ niệm đó thì bạn bluemaxima đã lập nên dự án Flashpoint, một dự án nhằm cố gắng lưu trữ càng nhiều game flash và animations nhất có thể, chạy đua với thời gian trước khi adobe chính thức khai tử nó vào cuối năm nay, và ngoài ra thì họ cũng cố gắng lưu trữ những engine cũ và lỗi thời khác...
(mình xin lỗi nếu mình viết nghe rất là lủng củng, mình dốt văn cực kỳ :()
 

gift4you

Rìu Bạc
Hay thì có hay mà hao dung lượng đĩa quá xá: gần 500GB cho bản Ultimate. Nhưng mà thích hợp cho những ai hoài cổ thích sưu tập
:)
 

lgb2k8

Gà con
Hay thì có hay mà hao dung lượng đĩa quá xá: gần 500GB cho bản Ultimate. Nhưng mà thích hợp cho những ai hoài cổ thích sưu tập
:)
tận 1760 gb cơ mà :(((((
lấy đâu ra chỗ mà cất :(((((((((((((((((((((((((
 


Top