Hỏi/ Thắc mắc - Firmware SSS6698 - BB của USB - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Firmware SSS6698 - BB của USB

pobungphe

Gà con
Mình có 01 USB Kingston 2.0 16 Gb. Mua cũng lâu rồi, giá trị hiện giờ cũng chẳng bao nhiêu nhưng gắn bó vơi nhiều kỷ niệm. Nó chạy Firmware SSS6698 - BB của hãng Solid State System. Tìm hoài không ra Firmware này. Bác nào có cho mình xin với.
 
Top