Firefox mở rộng hỗ trợ Windows 7, Windows 8.1 đến 2024

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 09 tháng 02 năm 2023, sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ hệ thống Win7 và Win8.1 vào tháng 1 năm nay, các nhà sản xuất trình duyệt khác cũng công bố động thái tiếp theo. Google và Microsoft cho biết trình duyệt Chrome 109 và Edge 109, được phát hành vào tháng 1 năm 2023 sẽ là phiên bản cuối cùng hỗ trợ hai hệ điều hành Windows 7 và Windows 8.1

Tuy nhiên , theo BetaNews, Mozilla đang hy vọng sẽ thu hút những người dùng từ hệ thống cũ Windows 7 và 8.1 này bằng cách mở rộng hỗ trợ của Firefox cho Win7 và Win8.1, từ đó mở rộng thị phần của mình.

firefox-109.jpg


Theo Statcount , thị phần Windows, người dùng Win7 chiếm 9,62%; người dùng Win8 chiếm 0,62%; người dùng Win8.1 chiếm 2,31%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ người dùng vẫn sử dụng các hệ thống lỗi thời tới 12,55%. Như vậy số lượng người dùng Microsoft Windows cổ này vẫn rất ấn tượng.

Mặc dù Mozilla không thể đảm bảo hỗ trợ mãi mãi, nhưng Mozilla hy vọng sẽ mở rộng hỗ trợ cho đến ít nhất là năm 2024. Mozilla có thể ra mắt phiên bản Firefox ESR vào giữa năm 2023 để hỗ trợ các hệ thống Win7 và Win 8.1.