File ISO Windows 7 (x64) OEM Update 2020 Build By 2N | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

File ISO Windows 7 (x64) OEM Update 2020 Build By 2N

vophongnguyen

Búa Gỗ
sau vài ngày học build win bằng NTLite thì hôm này mình đã tạo thành công bản win 7 update 2020 từ win gốc
THÔNG TIN :
- Đã lượt bỏ 1 số app không cần thiết
- Tắt update....
- Chưa cài bất kỳ phần mềm nào
Ảnh Demo:
anh-1.png

anh-3.png


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
link die rồi bạn ơi
 


Bài Viết Mới

Top