Facebook đối mặt với tương lai bất ổn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Facebook đối mặt với tương lai bất ổn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Facebook thừa nhận đối mặt với "tương lai không chắc chắn" do các quy định mới cũng như những thay đổi về quyền riêng tư mà Apple sắp thực hiện.

Continue reading...
 


Top