Hỏi/ Thắc mắc - Excel không nhận dạng được ngày tháng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Excel không nhận dạng được ngày tháng

anhhai

Gà con
Mình có file excel lấy link kết quả từ máy khác, do máy mình in tem loại hàng xuất khẩu nên phải để định dạng ngày trong máy theo ( mm/dd/yyyy). trong khi máy khác ( máy của người ta) dùng định dạng ( dd/mm/yyyy). Nên những kết quả có số ngày tháng < 12 thì bên máy mình hiểu được định dạng, nhưng những kết quả có ngày > 12 thì máy báo lỗi #VALUE , mình thử một số công thức chuyển lấy + nối ký tự nhưng vẫn ko được, ai có cách nào chỉ giùm mình với . mình gửi file demo dưới.
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Mình có file excel lấy link kết quả từ máy khác, do máy mình in tem loại hàng xuất khẩu nên phải để định dạng ngày trong máy theo ( mm/dd/yyyy). trong khi máy khác ( máy của người ta) dùng định dạng ( dd/mm/yyyy). Nên những kết quả có số ngày tháng < 12 thì bên máy mình hiểu được định dạng, nhưng những kết quả có ngày > 12 thì máy báo lỗi #VALUE , mình thử một số công thức chuyển lấy + nối ký tự nhưng vẫn ko được, ai có cách nào chỉ giùm mình với . mình gửi file demo dưới.
Mình ib nhắn bạn nhé!
 

anhhai

Gà con
Bạn thử cách này xem đạt y/c không:
2021-04-16_14554947cb4d897c0daa44.png
ko dc luôn bạn ạ, cũng ko hiểu là tại sao ko nhận định dạng dc biết, nếu mình đổi về đúng định dạng vơi máy lấy link kia thì ok, ngặt nỗi máy mình fai để định dạng mm/dd/yyyy
 

Bài Viết Mới

Top