Chia sẻ - Emurasoft EmEditor Professional 20.5.4 Full - Công cụ hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
EmEditor Pro - phiên bản chuyên nghiệp của trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ dành cho lập trình viên, nhà phát triển web và người dùng thông thường với khả năng chiếu sáng cú pháp và hỗ trợ Unicode. Các tính năng của trình chỉnh sửa như tìm kiếm và thay thế trong tệp bằng cách sử dụng cụm từ thông dụng, mã tự động phát hiện, đánh dấu liên kết và địa chỉ email, chế độ chọn khối, định cấu hình thanh nút, menu, phông chữ và các yếu tố màu. Với mỗi ngôn ngữ bạn có thể thiết lập cấu hình riêng biệt.

test-emeditor.png


Chương trình cũng có sự hỗ trợ của các macro mạnh được viết bằng javascript hoặc VBScript, cho phép bạn nắm bắt hầu như mọi hành động, được sử dụng thường xuyên hoặc đôi khi.

test-emeditor-1.png


Phiên bản mới có gì?
 • EmEditor Pro giúp tinh chỉnh ngôn ngữ HTML, bạn chỉ đơn giản là không thể tạo lỗi chính tả hoặc cú pháp.
 • Hỗ trợ cho ASP, Java, Pascal, Perl, v.v.,
 • Dễ dàng tự động hóa hầu như bất kỳ hành động nào trong chương trình, một tính năng khá thuận tiện
 • Plus EmEditor hỗ trợ làm việc với các plugin, có thể mở các tệp lớn, làm việc với nhiều tài liệu cùng lúc, xem trước chúng trong trình duyệt tích hợp, hỗ trợ đầy đủ Unicode
test-emeditor-2.png


Download Emurasoft EmEditor Professional 20.5.4 Full - Công cụ hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Update EmEditor Professional Version 18.9 (May 22th, 2019)
 • Sort IP Addresses commands
 • Find/Replace/Filter a specified range of IPv4/IPv6 addresses
 • Speed Improvement (Save, Save As)
 

Minh43

Búa Gỗ
Phần mềm này chuyên xử lý file text cỡ lớn. Mình có 1 file html 270 mb xấp xỉ 4 triệu dòng, chỉ có emeditor xử lý được các phần mềm khác như visual studio code,notepad++,idm ultra edit,010edit... mở được nhưng khi chỉnh sửa thì chậm và đơ luôn.Có mỗi emeditor xử lý được.Khá hiệu quả bạn nào cần thì nên dùng.
 

takizu

Gà con
EmEditor Pro 19.6.1
Bạn ơi update lên đi, mình đang cần bản này
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
EmEditor Pro 19.6.1
Bạn ơi update lên đi, mình đang cần bản này

Đã update bản 19.6.1 vào topic :)
EmEditor v19.6.1 released!
February 20, 2020/in EmEditor Core /by Yutaka Emura
Today, we are releasing EmEditor v19.6.1.
Updates from v19.6.0 include:
 • Fixed a bug where EmEditor could crash on Windows 10 Build 17763.
 • Fixed a bug where the line numbers were not displayed correctly if the “Show Zero-based Line/Column Numbers” option was set in the General page of configuration properties.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in Portable EmEditor Professional 19.8.0
April 25, 2020
New General Features:
 • Added an option to use uchardet (C++ fork of Mozilla Charset Detectors), and improved file encoding detection when the Detect All option is used to open files.
 • Added an ability to split a file with newlines at every specified number of bytes, and run a macro against each opened document while opening multiple files (the new Advanced Open command). This feature may be useful when you want to split fixed-length record data files (that didn’t contain newlines) with newlines at every record while opening them, and convert them into a CSV format using a macro.
 • The new version allows you to record converting CSV formats as a macro (ConvertCsv method).
 • Improved tiled window behaviors when comparing two documents. For instance, minimizing one window while two windows are tiled to compare, the other window will also minimize simultaneously. In Windows 10, the new version removed a visual gap between two tiled windows.
 • Added the very dark mode (Windows 10 Build 17763 or later only). This feature is still beta since Windows API does not officially support the dark mode against desktop apps. It may not be supported on future versions of Windows.
 • Added commands to apply Unicode Normalization defined in “Unicode Standard Annex #15 Unicode Normalization Forms“.
 • Added an option to display a correct series of Hangul Jamo as composed characters. For example, “ᄒ ᅡ ᆫ ᄀ ᅳ ᆯ” (without spaces) will be displayed as “한글” if this option is enabled. It is also effective to display old Hangul correctly where composed characters are unavailable.
 • Improved the speed of multiline regular expression searches and replaces.
 • Added the Advanced Open dialog box.
 • Added the Very Dark (beta) check box to the View page of the Customize dialog box.
 • Added the Use uchardet to detect file encodings when the Detect All option is set and Open US-ASCII as System Default Encoding check boxes to the File page of the Customize dialog box.
 • Renamed the Sort by Multiple Columns dialog box to Advanced Sort dialog box, and the new dialog box allows you to define more than one condition even for non-CSV documents. Added the Advanced Options button to the Advanced Sort dialog box.
 • Added the Group identical strings when sort by occurrence check box to the Sort page of the Customize dialog box.
 • Added the Append encoding names to file names check box to the Advanced dialog box for the Find in Files dialog box.
 • Added the Do not show these new options again check box to the Start window.
 • Added the Oldest Version drop-down list box to the Customize Start Windows dialog box.
 • Added the Display Hangul Jamo Composed check box to the Text Rendering page of the Customize dialog box.
New Commands:
 • Jump to Other
 • Find Longest Line/Cell
 • Find Non-empty Shortest Line/Cell
 • Advanced Open
 • Reset Column Width
 • Unicode Normalization Form C (Canonical Composition)
 • Unicode Normalization Form D (Canonical Decomposition)
 • Unicode Normalization Form KC (Compatibility Composition)
 • Unicode Normalization Form KD (Compatibility Decomposition)
Plug-in API New Features:
 • Added the EE_CONVERT_CSV message, Editor_ConvertCsv inline function, and CONVERT_CSV_INFO structure.
 • Added the SORT_GROUP_IDENTICAL flag to the SORT_INFO structure and the Editor_Sort inline function.
 • Added the FLAG_FIND_OUTPUT_ENCODING flag to the GREP_INFO_EX structure.
Macro New Features:
 • Added the ConvertCsv method to the Document object.
 • Added the eeSortGroupIdentical flag to the Sort method of the Document object.
 • Added the eeExFindOutputEncoding flag to the FindInFiles method of the Editor object.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.8.2
April 30, 2020
 • Fixed a bug where opening a binary file and selecting the “Select Encoding form List” option did not show the encoding list.
 • Fixed a bug where EmEditor could suddenly close after a Find or Replace under a certain condition.
-----------------------------------------------
New in EmEditor Professional 19.8.1 (April 28, 2020)
 • This release fixes a bug where regular expression searches without the Match Case option might have failed.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.8.3
May 1, 2020
 • Fixed a bug where EmEditor could crash after a replace using regular expressions under a certain condition.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.8.4
May 6, 2020
 • Fixed a bug where EmEditor could crash at the Top command (Ctrl+Home) after a vertical selection under a certain condition.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.8.5
May 15, 2020
 • Fixed a bug where EmEditor could not search for “L”, “P”, or “U”, which is not a regular expression nor escape sequence, without matching case.
 • Fixed a bug where EmEditor could crash during regular expression searches.
 • The new version enables the AVX-512 instruction set for CPUs where the SHA instruction set is unavailable but the AVX-512 instruction set is available.
 • Adjusted the selection after the Insert Column Left/Right command.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.8.6
May 20, 2020
 • Fixed a bug where EmEditor could crash during a multiline search in a very large file.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional (19.8.91) 19.9.0 Beta

May 23, 2020
New General Features:
 • Added the ability to batch or multi-search in the Find, Find in Files, and Replace in Files commands.
 • Added the Split Column(s) command to split a column by a specified separator, and put them into right columns or lines beneath.
 • The Wrap Indent option now ignores full-width spaces.
New Options:
 • Added the Batch Find, Batch Find in Files, and Batch Replace in Files dialog boxes. Redesigned the Batch Replace dialog box.
 • Added the Split Columns dialog box.
 • Added the Select from Batch List command in the menu displayed when clicked the > button by the Find drop-down list box in Find, Replace, Find in Files, and Find in Replace dialog boxes.
New Commands:
 • Split Column(s)
 • Batch Find
 • Batch Replace
 • Batch Find in Files
 • Batch Replace in Files
Plug-in API New Features:
 • Added the COLUMN_SPLIT_TO_COLUMNS and COLUMN_SPLIT_TO_LINES flags to the EDIT_COLUMN_INFO structure and the Editor_EditColumn inline function.
Macro New Features:
 • Added the SplitColumn method to the Document object.
 
Sửa lần cuối:

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.9.3
June 26, 2020
 • Fixed various issues related to Batch Find/Replace (in Files).
 • Disabled Open Workspace commands while opening with the /sp command line option.
New in EmEditor Professional 19.9.2 (June 21, 2020)
 • Fixed a bug where Find in Files culd crash while windw tabs are disabled.
 • The new versin allws yu t use “-sp” as well as “/sp” t specify a new separate prcess frm ther EmEditr windws shuld be run. T set EmEditr as the default text editr fr Git, pen Git Bash and type:
 • git cnfig --glbal cre.editr "emeditr.exe -sp"
New in EmEditor Professional 19.9.1 (June 18, 2020)
 • Fixed a bug where the “/sp” command line option was assumed as a file name.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 19.9.4
July 3, 2020
 • Fixed a bug related to Batch Replace with escape sequences.
 • Fixed a bug related to [[:lower:]], [[:upper:]] character classes without the Match Case option.
 • Fixed a bug where a warning dialog box might not have been displayed even if Unicode characters were contained in a document when trying to save the document as a non-Unicode encoding.
 • Fixed a bug where a searched string was not highlighted after clicking a Find in Files result if a very long string was searched.
 

Hamano Kaito

Moderator
New in Version 20.0

New General Features
 • Added an ability to do partial matches (Key1 contains Key2, Key1 begins with Key2, and Key1 ends with Key2) and split string matches on the Join CSV command.
 • Added a functionality to append (rather than replace) a filter to the Filter with Selection or Word at Cursor, Filter without Selection or Word at Cursor, Filter in Column, and Filter Out in Column commands while pressing the SHIFT key.
 • Added the file position at cursor to the dialog box displayed on the Character Code Value command.
 • Added the Combine Lines command, which is useful for “nested” CSV operations, along with the Split Column and Join CSV commands.
 • Greatly improved the speed of opening very large files in Binary (Hexadecimal View), the Batch Replace in Files, and Join CSV commands by using multi-threaded code.
New Options
 • Added the Conditions drop-down list box, Separator text box, and Limit splits check box and text box to the Join CSV dialog box.
 • Added the Combine Lines dialog box.
 • Added the Columns list box to the Split Column dialog box.
 • Added the Import and Export buttons back to Batch Find/Replace (in Files) dialog boxes, and added the > button to show the context menu to Batch Find/Replace (in Files) and Advanced Filter dialog boxes. Removed the Add and Delete buttons from Batch Find/Replace (in Files) dialog boxes.
 • Added the File Position at Cursor check box to the Status list in the Status page of the Customize dialog box.
New Commands
 • Combine Lines
Plug-in API New Features
 • Added JOIN_FLAG_CONTAIN, JOIN_FLAG_START_WITH, JOIN_FLAG_END_WITH, JOIN_FLAG_MATCH_SPLIT_BOTH, JOIN_FLAG_MATCH_SPLIT_ONE, and JOIN_FLAG_SWAP flags to the JOIN_INFO structure and Editor_Join inline function.
 • Added the MANAGE_DUPLICATES_COMBINE flag, and nNumOfColumnsToCombine, anColumnsToCombine, pszInsert, nCombineFlags, pszLocale fields to the MANAGE_DUPLICATES_INFO structure.
 • Added the MANAGE_DUPLICATES_COMBINE flag, and nNumOfColumnsToCombine, anColumnsToCombine, pszInsert, nCombineFlags, pszLocale parameters to the Editor_ManageDuplicates inline function.
 • Revised the SPLIT_COLUMN_INFO structure and Editor_SplitColumn inline function.
 • Added the BATCH_GREP_INFO structure and the Editor_BatchFindInFiles and Editor_BatchReplaceInFiles inline functions.
 • Added the nTotalCount field to the GREP_INFO_EX structure.
Macro New Features
 • Added eeJoinContain, eeJoinStartWith, eeJoinEndWith, eeJoinMatchSplitBoth, eeJoinMatchSplitOne, and eeJoinSwap flags, and strSeparator and nLimit parameters to the Join method of the Editor object.
 • Added the CombineLines method to the Document object.
 • Revised the SplitColumn method of the Document object.
 • Added the Clear method to the Filters collection.
 • Added the BatchFindInFiles and BatchReplaceInFiles methods to the Editor object.
 • Added return values to the FindInFiles and ReplaceInFiles methods of the Editor object.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 20.0.1
July 30, 2020
 • Fixed a bug where same files could be opened in multiple tabs or groups.
 • Fixed a bug in the Split Column(s) command.
 • Fixed a bug in the Advanced Open command.
 • Fixed a bug where background color of toolbars might have been changed after sleep.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 20.0.2
August 5, 2020
 • Fixed a bug where opening the same file did not activate the EmEditor window.
 • Fixed an issue where dropping files from Explorer did not activate the EmEditor window.
 • Fixed a bug where a simple filter did not work as multi-threaded.
 

Hamano Kaito

Moderator
What's new in EmEditor Professional 20.0.3
August 11, 2020
 • Fixed a visual issue where toggling CSV edit mode (F2) could cause one character shift horizontally.
 • Fixed a bug where the Batch Extract in the Batch Find dialog box might not have extracted the second search string correctly.
 • Fixed a bug where Replace in Files with escape sequences including newlines might not have worked correctly.
 • Fixed a bug where drop-down list box in Find/Filter toolbar was not refreshed until mouse hovers on it.
 
Top