Emoji Kitchen Google, Kết hợp 2 biểu tượng cảm xúc lại với nhau | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Emoji Kitchen Google, Kết hợp 2 biểu tượng cảm xúc lại với nhau

Santoso

Moderator
Thành viên BQT

screenshot_16952703917276673a471d6105.png

Emoji Kitchen Google là gì? Đây là cách kết hợp các emoji với nhau để tạo nên icon độc đáo, có thể gửi cho người khác, việc này có thể làm bằng tính năng Emoji Kitchen của Google (Thực hiện được trên Android, iOS và máy tính PC)

Google vừa cho ra mắt Emoji Kitchen cho phép bạn "kết hợp" các biểu tượng cảm xúc bằng cách kết hợp 2 emoji bất kỳ. Ví dụ như cho "trái tim" kết hợp với lửa sẽ trở thành một trái tim... rực lửa :D

1695270502426.png


Để sử dụng tính năng thú vị này, bạn chỉ cần vào Google, gõ "Emoji Kitchen" rồi bấm vào "Nấu Ăn" để thử trải nghiệm nhé!
Hoặc truy cập vào liên kết sau để xem nhiều Emoji hơn nữa:
Mã:
https://emojikitchen.dev/
 


Top