Elon Musk bất đồng với Bill Gates | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Elon Musk bất đồng với Bill Gates

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Elon Musk nói Bill Gates "nhàm chán" và "không biết gì về xe tải điện", còn người sáng lập Microsoft cho rằng CEO Tesla "chỉ là một kỹ sư".

Continue reading...
 


Top