Chia sẻ - [Ebook - PDF EPUB] Hacker Lược Sử - Steven Levy | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ [Ebook - PDF EPUB] Hacker Lược Sử - Steven Levy

vnzbook

Búa Gỗ
bIjsq7I.png
Hacker Lược Sử
Cuốn sách nói về những nhân vật, cỗ máy, sự kiện định hình cho văn hóa và đạo đức hacker từ những hacker đời đầu ở đại học MIT.
Câu chuyện hấp dẫn bắt đầu từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu máy tính đầu tiên đến các máy tính gia đình.
Tập hợp tài liệu cập nhật từ các tin tặc nổi tiếng như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Richard Stallman…
Những sự thật về cuộc sống và con đường trở thành “tin tặc” của những con người đã thay đổi lịch sử phát triển của ngành Công nghệ.
Cuốn sách của Steven Levy ghi lại những chiến công của các tin tặc thời kỳ đầutrong cuộc cách mạng máy tính - những kẻ mê máy tính thông minh và lập dị từ cuối những năm 1950 đến đầu thập niên 1980, dám mạo hiểm, bẻ cong quy tắc và đẩy thế giới vào một hướng đi hoàn toàn mới.

Tôi khuyến khích bạn có thể mua tại đây để ủng hộ nhà xuất bản sách:
View hidden content is available for registered users!

Mã giới thiệu:
 

ansos123

Rìu Bạc
thanks
 


Top