Thảo luận - EasyUEFI Enterprise 3.6 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận EasyUEFI Enterprise 3.6

thomastr

Rìu Bạc
EasyUEFI Enterprise 3.6 [Full]EasyUEFI sở hữu các chức năng quản lý tùy chọn khởi động EFI / UEFI toàn diện, chẳng hạn như tạo, xóa, chỉnh sửa, dọn dẹp, sao lưu và khôi phục các tùy chọn
khởi động EFI / UEFI, chỉ định mục khởi động một lần cho lần khởi động tiếp theo hoặc thay đổi thứ tự khởi động EFI / UEFI , tất cả các hoạt động được thực hiện trong Windows
mà không cần thiết lập BIOS.

Tính năng, đặc điểm:

Tạo, xóa và sửa đổi tùy chọn khởi động EFI / UEFI
Sao lưu và khôi phục tùy chọn khởi động EFI / UEFI
Vô hiệu hóa và bật tùy chọn khởi động EFI / UEFI
Khởi động vào cài đặt chương trình cơ sở UEFI (UEFI BIOS) Từ bên trong Windows
Chỉ định tùy chọn khởi động một lần
Thay đổi trình tự khởi động EFI / UEFI
Hỗ trợ dòng lệnh

Quản lý phân vùng hệ thống EFI
EasyUEFI cũng phát hành một tính năng cho phép bạn quản lý Phân vùng hệ thống EFI, với tính năng này, bạn có thể dễ dàng sao lưu, khôi phục, xây dựng lại Phân vùng hệ thống EFI (ESP)
hoặc di chuyển Phân vùng hệ thống EFI từ ổ đĩa này sang ổ đĩa khác.

Sao lưu phân vùng hệ thống EFI
Khôi phục phân vùng hệ thống EFI
Tái tạo phân vùng hệ thống EFI
Di chuyển phân vùng hệ thống EFI sang ổ đĩa khác
Quản lý phân vùng hệ thống EFI
Tạo đĩa khẩn cấp Windows PE

Với EasyUEFI, bạn cũng có thể xây dựng tệp hình ảnh Windows PE có thể khởi động.
Sau khi xây dựng tệp hình ảnh, bạn có thể sử dụng nó để tạo ổ đĩa flash USB có thể khởi động hoặc sử dụng phần mềm ghi của bên thứ 3 để ghi nó vào đĩa CD / DVD.
Với đĩa khẩn cấp Windows PE này, bạn có thể dễ dàng khắc phục các sự cố khởi động EFI hoặc sửa chữa phân vùng hệ thống efi, chẳng hạn như tùy chọn khởi động EFI bị thiếu
hoặc bị hỏng, Phân vùng hệ thống EFI bị thiếu hoặc bị hỏng.

Hướng dẫn được bao gồm trong ReadMe.txt

Tải Miễn Phí:
EasyUEFI_Enterprise_3.6.rar12.4 MB
https://mega.nz/#!LDwwnArA!U9e5JvAEwg2aJ67Jfrom8mdSYNVNhJL74UWGNfkXoB4
 
Sửa lần cuối:
Top