Hướng dẫn - Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER | VỆ SINH LỌC XĂNG VÀ KHI NÀO NÊN VỆ SINH LỌC XĂNG XE MÁY JUPITER | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER | VỆ SINH LỌC XĂNG VÀ KHI NÀO NÊN VỆ SINH LỌC XĂNG XE MÁY JUPITER

dungjupiter

Búa Gỗ
Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER | VỆ SINH LỌC XĂNG VÀ KHI NÀO NÊN VỆ SINH LỌC XĂNG XE MÁY JUPITER.
CÁC BẠN HÃY VỆ SINH LỌC XĂNG JUPITER FI ĐỊNH KỲ NHEN...
Khi lọc xăng mà nó dơ quá do xài xăng bẩn nhiều....
khi đó làm ảnh hưởng máy xe jupiter và bơm hút xăng sẽ yếu...
vì vậy lọc xăng anh em nên dành chút ít thời gian ra tự xử vệ sinh cái
lọc xăng cho nó sạch sẽ là ok....
VIDEO CHIA SẺ TẠI ĐÂY:
 


Top