Hướng dẫn - Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER| LẦN ĐẦU VỆ SINH PÔ MÓC PÔ XE MÁY JUPITER TÊ TÁI | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER| LẦN ĐẦU VỆ SINH PÔ MÓC PÔ XE MÁY JUPITER TÊ TÁI

dungjupiter

Búa Gỗ
Dũng 2M Vlog |YAMAHA JUPITER| LẦN ĐẦU VỆ SINH PÔ MÓC PÔ XE MÁY JUPITER TÊ TÁI
THỬ NGHIỆM VỆ SINH PÔ XE YAMAHA JUPITER FI. Vệ Sinh Pô Xe rất quan trọng...
Vì khi chạy nhiều khói bụi than đóng đen thui luôn...
Nhưng vệ sinh pô xe máy không phải dễ nếu anh em không biết mở ra và vệ sinh như thế nào...
Thường thì anh em chạy thời gian thì mua po xe mới...có người thì đi vô tiệm đốt pô móc pô...
Thì tùy anh em thôi...
VIDEO CHIA SẺ TẠI ĐÂY:

 


Top