Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP | Cách xoá vết trầy xước nhẹ trên sơn xe máy, làm bóng xe rẻ rề | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP | Cách xoá vết trầy xước nhẹ trên sơn xe máy, làm bóng xe rẻ rề

dungjupiter

Búa Gỗ
Cách xoá vết trầy xước nhẹ trên sơn xe máy, làm bóng xe rẻ rề ...
dung-2m-vlog-yamaha-jupiter-fi-gp-cach-xoa-vet-tray-xuoc-nhe-tren-son-xe-may-lam-bong-xe-re-re-92275-1589285450-5eba924ad86af.jpg

Các bạn xài xe cũng biết xe chạy lâu ngày màu sơn dễ xuống...
Khi mình dùng Jupiter mình cũng tìm hiểu cách làm bóng sơn xe...
Nay chia sẻ cho anh em nào biết rồi thì thôi làm tiếp
Ai chưa dùng thì dùng lun cho xe mình nhen...
VIDEO CHIA SẺ TẠI ĐÂY: https://bit.ly/387XsIR
 
Sửa lần cuối:


Top