DuckDuckGo chặn trình theo dõi của Microsoft

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 08 năm 2022, DuckDuckGo đang nhận được sự chú ý của cộng đồng nhờ thỏa thuận chung về tìm kiếm với Microsoft. Trình duyệt của DuckDuckGo dành cho iOS và Android được phát hiện là không chặn luồng dữ liệu LinkedIn và Bing của Microsoft và bị cộng đồng phát hiện trình duyệt DuckDuckGo âm thầm cho phép Microsoft theo dõi"

Hiện tại trong một bài viết trên blog, DuckDuckGo cho biết rằng danh sách chặn sẽ được mở rộng bao gồm cả trình theo dõi của Microsoft trong ứng dụng duyệt web của họ (dành cho Android và iOS) và các tiện ích mở rộng (dành cho thiết bị Chrome, Firefox, Safari, Edge và Opera).

DuckDuckGo.png

DuckDuckGo cũng cho biết các công ty khác không có hạn chế tương tự và các trình theo dõi không bao giờ được nhúng vào các công cụ tìm kiếm hoặc ứng dụng, cũng như họ chưa bao giờ gửi bất kỳ thông tin nào đến DuckDuckGo.

Microsoft cũng hứa sẽ không phân tích các hành động nhấp chuột vào quảng cáo của người dùng trên DuckDuckGo, ngay cả khi các quảng cáo trên trang này được thực hiện với sự hợp tác của Microsoft. Hiện tại dựa vào trình theo dõi để phát hiện chuyển đổi trên các nhấp chuột vào quảng cáo, nhưng sẽ thay thế nó bằng một kiến trúc riêng trong tương lai.

DuckDuckGo đang cố gắng cải tiến về quyền riêng tư và tính minh bạch nhằm khôi phục lòng tin của cơ sở người dùng cốt lõi.
DuckDuckGo là một công cụ truy vấn dữ liệu Internet đặt trọng tâm vào việc bảo vệ sự riêng tư người tìm kiếm , không cung cấp thông tin người dùng. DuckDuckGo cũng phân biệt nó với các công cụ tìm kiếm khác bằng cách không lập hồ sơ kết quả tìm kiếm.

Vn-Z.vn team tổng hợp
 
Trả lời

Ngchpr

Gà con
đều là những con lươn thôi