Đức phát triển tàu hydro thân thiện với môi trường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đức phát triển tàu hydro thân thiện với môi trường

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Công ty đường sắt quốc gia của Đức hôm 23/11 cho biết đang phát triển một mẫu tàu hydro mới, hướng tới tương lai không phát thải khí carbon.

Continue reading...
 
Top